Jiří Grygar: Istoty pozaziemskie zaczną istnieć, gdy zostanie o nich napisany artykuł naukowy

329323x 31. 07. 2019 Czytnik 1

pytanie: Więc myślisz, że są kosmici?

Jiří Grygar: Jak powiedziałem, nic nie jest wykluczone, ale jeśli chcemy mieć jakieś dobre dowody na ten temat, nadal musimy dużo pracować.

Redaktorka: A co to jest dowód?

Jiří Grygar: Dowodem jest praca naukowa w czasopiśmie naukowym.

[clearboth]

Sueneé: Innymi słowy, problem nie polega na tym, czy istnieją, ale czy opublikowano już naukowo uzasadniony artykuł o ich istnieniu… :)

(Transcript by Video)

Podobne artykuły

3 komentarze na temat „Jiří Grygar: Istoty pozaziemskie zaczną istnieć, gdy zostanie o nich napisany artykuł naukowy"

Dodaj komentarz