Meander

8509x 22. 01. 2017 Czytnik 1

Kiedy interesuje nas archeologia, napotkaliśmy na pewno meandrową ozdobę, np. Na kaflach, dzbanach i tym podobnych. Ten meander jest szeroko rozpowszechniony i szeroko stosowany. Kiedy się rozglądamy, możemy go znaleźć w pokoju wokół nas.

Jeśli zaczniemy zastanawiać się nad ornamentem meandry, co właściwie oznacza symbol, odkryjemy, że praktycznie nic nie zachowało się do dnia dzisiejszego. Ktoś może znaleźć i powiedzieć, że przepływ wody meandruje. Oznacza to, że ciek wodny, rzeka tworzy zakręty, a dzisiejsza nauka nazywa przepływ wody meandrami. Jednak przodkowie pod meandra zrozumiałym, chociaż dwa wodne strumienie płyną równolegle lub dwa strumienie wodne są połączone do jednego strumienia i tworzy twardą się y. Możemy być również napotkał z innych denominacji - nazywa Ornamentom greki, lecz korzystnie zaczyna się o niego bardziej zainteresowany, wersję nachylenie meander..

Są dwa ozdoby meandra. Klasyczny meander, a potem drugi typ meandra - meander połączony z wirem. Ten drugi rodzaj ornamentu - meandry z wirami, niektóre dzianiny z symbolem szczęścia czyli Svastika.

Tak daleko do ornamentu meandry i dalej z symbolem Víra.

Ukryte siły Matki Ziemi

Więcej części z serii

Dodaj komentarz