«« »»

Tag Archives: Judasz

Biblia: Nowa ustawa o porządku politycznym

Nicejski zwołane przez rzymskiego cesarza Konstantyna w roku 325, aby zjednoczyć poglądy wiary chrześcijańskiej i ustalił, że teksty mogą być zawarte w Biblii. Rada odbyła się w małym azjatyckim mieście Nikaia. Było to pierwsze zgromadzenie biskupów Kościoła chrześcijańskiego. Biskupi przybyli na zgromadzenie głównie ze wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Diecezja nie osobiście uczestniczyła w biskupstwie z Rzymu (papież), wysłała ...

Ewangelia Szymona i Piotra: Jezus chciał być ukrzyżowany

W Ewangelii Piotra mówi, że Rzymianie są zaskakująco życzliwi, a Jezus nie cierpiał wcale na krzyżu. Najpoważniejszą różnicą w stosunku do interpretowanej praktyki jest to, w jaki sposób bezpośredni świadek wydarzenia opisuje przebieg samego procesu zmartwychwstania. Jego interpretacja jest wyjątkowa, ponieważ wszystkie współczesne Biblie mówią tylko o ...