Geoinżynieria

Wpływanie na ludzi ukierunkowanych na stan zdrowia . kraj, zwłaszcza jej klimat. Ze względu na niewystarczającą wiedzę na temat procesów planetarnych geoinżynieria (na przykład za pomocą aerozoli i Chemtrails) negatywne konsekwencje nieprzewidywalnych zmian klimatycznych. Wpływanie na klimat rodzi również pytania etyczne. Krytykuje się na przykład niektóre sposoby zmiany klimatu Światowy Fundusz na rzecz Przyrody.