Przedłużona czaszka

Dalsze informacje na temat innych istot, które zamieszkiwały tę planetę razem z ludźmi w przeszłości, znajdowały się na powierzchni sądu medialnego. Ich charakterystyczny wygląd połączony jest z wydłużonym sklepieniem czaszkowym i powiększonymi łukami oka. Ich pochodzenie jest wciąż niejasne. Głównym miejscem szczątków szkieletu jest Paracas w Ameryce. Mniejsza grupa była również w Egipcie.