Zagubiona pamięć ludzkości

Społeczeństwo ludzkie cierpi z powodu utraty pamięci o jego dawnej historii. Zarządzając losem zostaliśmy odcięci od naszych korzeni i przedstawiliśmy nam fikcyjną wersję naszej przeszłości.

Ci, którzy nie znają swojej przeszłości, utrudniają stworzenie ich obecnej chwili i swojej przyszłości. Brakuje mu silnej więzi ze swoimi przodkami. Nie ma sposobu, aby się uczyć.

Musieliśmy nauczyć się patrzeć w przeszłość lub wreszcie nauczyć się lepiej rozumieć naszych starożytnych przodków, którzy z biegiem czasu zostawili nam różne wiadomości.

To od nas zależy, w jaki sposób zdobędziemy te informacje. Jakże będziemy skłonni przyznać, że nie jesteśmy tak wyjątkowi i doskonali jak ci, którzy byli tu przed nami…