Zbiorowa świadomość

Gdzie wykorzystujemy naszą wiedzę i wiedzę? Wszyscy chodziliśmy do szkoły, potem prowadziliśmy wykłady na temat książek wysokich i czytaliśmy. Nie zwracając większej uwagi, dowiedzieliśmy się wielu rzeczy od rodziców, od znajomych, a ostatecznie od mediów. Ale to wszystko?

Wielu wielkich myślicieli, takich jak Nikola Tesla, Albert Einstein, w tym kompozytorzy Amadeus Mozart, Ludvik van Beethoven, przyznaje, że inspiracja przychodzi gdzieś głęboko we wszechświecie. Każdy miał swoją własną teorię. Zgodzili się w jednym, że ona inspiracja to nie było ich własne osiągnięcie, ale nadchodziło gdzieś na zewnątrz...

Dzisiaj wielu to mówi świadomość zbiorowa, pole morfogenetyczne lub Akasha.