Biblia: Prawdziwa historia

Przedstawione nam dzisiaj historie biblijne są w wielu przypadkach jedynie odbiciem prawdziwej historii. Chociaż Biblia nazywana jest księgą ksiąg - księgą, której zawartość nie zmieniła się od momentu jej powstania, bliższe zbadanie potwierdza fakt, że jej treść była wielokrotnie modyfikowana i udoskonalana w celu zaspokojenia potrzeb politycznych tamtych czasów.

Jeśli można znaleźć wcześniejsze wydanie lub, jeszcze lepiej, pisma poprzedzające samo stworzenie Biblii, zawsze jest to palące miejsce dla struktur religijnych. Zawsze niepokoi, czy nasz pomysł zbiega się z naszym przodkami.

Po politycznej redukcji w 382 AC na soborze w Rzymie zdecydowano, które teksty są dopuszczalne i które należy spalić. Ci, którzy nie doszli do ostatecznego fałszowania historii, są często głęboko duchowo i duchowo przekształceni. Dzisiejszy pogląd ma wiele wspólnego z naukami Wschodu. Łącznie są one czasami określane jako gnostyk.