Biblia: Prawdziwa historia

Opowieści biblijne, tak jak są nam dzisiaj przedstawiane, w wielu przypadkach są jedynie odbiciem prawdziwej historii. Chociaż Biblia mówi o książce jako książka - książka, której treść jest niezmieniona od jego narodzin, bliższe badanie potwierdza fakt, że jego treść została w strumieniu czasu wielokrotnie modyfikowane i doskonalone do potrzeb politycznych swego czasu.

Jeśli można znaleźć wcześniejsze wydanie lub, jeszcze lepiej, pisma poprzedzające samo stworzenie Biblii, zawsze jest to palące miejsce dla struktur religijnych. Zawsze niepokoi, czy nasz pomysł zbiega się z naszym przodkami.

Po politycznej redukcji w 382 AC na soborze w Rzymie zdecydowano, które teksty są dopuszczalne i które należy spalić. Ci, którzy nie doszli do ostatecznego fałszowania historii, są często głęboko duchowo i duchowo przekształceni. Dzisiejszy pogląd ma wiele wspólnego z naukami Wschodu. Łącznie są one czasami określane jako gnostyk.