Co to jest ISSN?

Czeskie Centrum Narodowe ISSN jest jednym z krajowych ośrodków 89, które tworzą Sieć ISSN. ISSN (Międzynarodowy Standardowy Numer Seryjny) jest ośmiocyfrowym kodem numerycznym jednoznacznie identyfikującym nazwy czasopism i innych tak zwanych źródeł ciągłych publikowanych w dowolnym miejscu na świecie. Rejestry ISSN są przechowywane w referencyjnej bazie danych - międzynarodowym rejestrze ISSN.

Do czego służy ISSN?

  • Możesz użyć ISSN w cytatach z profesjonalnych czasopism.
  • ISSN jest wykorzystywany jako kod identyfikacyjny dla potrzeb przetwarzania komputerowego, wyszukiwania i transmisji danych.
  • ISSN używają bibliotek do identyfikacji i zamawiania czasopism, usług międzybibliotecznych i katalogów związków.
  • ISSN jest niezbędnym elementem skutecznego dostarczania dokumentów drogą elektroniczną.
  • Numer ISSN można wygenerować kod kreskowy GTIN 13 do dystrybucji czasopism.

Jaki ISSN został przydzielony Suenee Universe

Czeski krajowy numer ISSN został przypisany do tych stron ISSN 2570-4834.